top of page
Lokale doelen 2023

 

Voor welke doelen we ons dit jaar zullen inzetten, moet nog bepaald worden. Dit doen we doorgaans tegen het einde van onze zomer. Wat we wel al weten is dat we deze keer de sportieve/culturele toer willen op gaan.  Net als vorig jaar hopen we dankzij jullie steun een mooi bedrag te kunnen verzamelen om Kapelse initiatieven te ondersteunen.

Wil je weten welke doelen we de voorbije jaren hebben gesteund? Neem dan zeker nog een kijkje hieronder.

Lokale doelen 2022

 

Na een stralende zomer waarin onze bar bruiste van gezelligheid, konden we het  jaar mooi afsluiten door maar liefst €11.000 te schenken aan 11 verschillende doelen in ons dorp. Daarbij wilden we verschillende invalshoeken hanteren: we wilden ons richten op een psychisch/medisch thema, een socio-cultureel thema en op het thema jeugd. Wij vinden alvast dat we daar goed in geslaagd zijn 😊.

VZW Inclusief Morris

Net als vorig jaar kozen we ervoor vzw Morris INCLUSIEf te steunen. Morris was onze inspiratiebron al bij het eerste initiatief dat we enkele jaren geleden opstartten nog lang voor er sprake was van de zomerbar. Hij werd geboren met een motorische beperking en heeft heel wat hulp- en ondersteuningsmiddelen nodig. We proberen daarin ons steentje bij te dragen. Met de leeftijd verandert ook de manier waarop de zorg voor Morris kan worden aangepakt. Het werd nodig om de woning aan te passen aan een groter wordende jongeman. De centjes zullen hiervoor deels worden aangewend. Ondertussen draait vzw Morris INCLUSIEF trouwens niet meer alleen om Morris maar probeert de vzw ook andere kinderen met moeilijkheden te steunen waar het kan. Neem zeker eens een kijken op hun facebookpagina Morris INCLUSIEf vzw.

VZW Help Ben & Stefany

Daarnaast zijn we ook gaan nadenken welke andere kapelenaren er waren die wat extra hulp konden gebruiken owv moeilijkheden op medisch vlak. Daarbij kwamen we uit op vzw Help Ben & Stefany. Ben De Donder werd in mei 2022 het slachtoffer van een verkeersongeval door derden met ernstige medische gevolgen. Een lange fysieke en emotionele revalidatie moest worden aangegaan en de kosten liepen hoog op voor het gezin. Daarnaast verwachtten Ben en zijn partner Stefany in januari hun derde kindje. Een rollercoaster van emoties en van veranderingen waardoor alle beetjes hulp welkom zijn. Met Bar Bascule proberen we hierin een kleine bijdrage te doen. Meer info over de vzw vind je op de facebookpagina Help Ben & Stefany of via instagram op helpbenenstefany.

Basischolen Kapelle-op-den-Bos

Geen betere manier om in onze jeugd te investeren dan ons te richten op de lokale scholen van Kapelle-op-den-Bos. Die bedenking maakten we ons vorig jaar al. Daarom beslisten we dit jaar opnieuw een som te storten aan elke lagere school in onze gemeente. Het grote succes van de zomerbar in het voorbije jaar, met oprechte dank aan de zon die overuren heeft gedraaid 😉, zorgde er voor dat we ons bedrag hebben kunnen optrekken deze keer. ’t Mulderke in Nieuwenrode, De Kiem, De Pepel en De Kei in Kapelle-op-den-Bos en Karamba in Ramsdonk mochten elk een cheque van €1000 in ontvangst nemen. Met het geld willen de scholen onder andere investeren in nieuwe picknicktafels, andere klasinrichting en spelmateriaal voor de kinderen. Wil je meer weten over onze lokale scholen? Neem dan een kijkje op hun websites op volgende adressen: www.gebaska.be voor de gemeentelijke basisscholen De Kei en ’t Mulderke (en ook de gemeentellijke kleuterschool ’t Kiezeltje). De katholieke basisscholen De Kiem, De Pepel en Karamba vind je respectievelijk terug op www.kobosdekiem.be, www.kobosdepepel.be en www.vbs-karamba.be.

Lokale jeugdbewegingen

Maar als we aan onze lokale jeugd denken, denken we niet enkel aan schoolse ontplooiing. Ook sport en spel zijn erg belangrijke bronnen van groei buiten de school. We horen daarnaast dat sportverenigingen en jeugdbewegingen het steeds moeilijker krijgen om het hoofd boven water te houden. “Daar kunnen we misschien iets betekenen,” dachten we bij Bar Bascule. Maar we kunnen onmogelijk alle actieve verenigingen op dat vlak in ons dorp steunen. We besloten om ons dit jaar te richten op Chiro Kapelle-op-den-Bos, Chiro Ramsdonk en Scouts De Vlasbloem in Nieuwenrode. Net als bij de scholen konden we op die manier ook in elke deelgemeente van Kapelle een bijdrage doen, in de hoop zoveel mogelijk inwoners hun (klein-)kinderen te bereiken. Zowel Chiro als scouts zijn hun terreinen aan het vernieuwen en zullen het geschonken bedrag daarvoor kunnen gebruiken. Meer info over onze lokale jeugdbewegingen vind je onder andere op www.chiromeisjeskodb.be , www.jongenschirokodb.be , www.chiroramsdonk.wixsite.com , www.scoutsnieuwenrode.be en hun sociale mediakanalen.

VZW Million Voices

Tot slot dachten we nog na over een socio-cultureel aspect. Welk doel of welke vereniging zorgt ervoor dat onze dorpelingen in ontmoeting kunnen gaan met elkaar en tegelijkertijd op vlak van kunst of cultureel iets te beleven hebben? Dit is een erg breed thema waar heel wat verenigingen kunnen onder vallen. Het kwam ons echter aan de oren dat de vzw Million Voices een crowdfunding was opgestart om de oude korenmolen die 250 jaar geleden in Nieuwenrode stond, te restaureren en opnieuw een plaats te geven in het Nieuwenroods landschap. Bedoeling is om hier ook een klein parkje rond aan te leggen zodat het niet enkel een historische herwaardering zou betekenen maar ook echt kan gaan fungeren als rust- & ontmoetingsplaats. De visie van de vzw past in die zin helemaal bij onze visie om via Bar Bascule opnieuw in te zetten op rust en ontmoeting in eigen dorp. Wil je meer weten over het project Red de Molen? Neem dan een kijkje op www.molennieuwenrode.be of via facebook op Molen Nieuwenrode.

Lokale doelen 2021

Basisscholen Kapelle-op-den-Bos

 

Onze kinderen en het onderwijs kregen het het voorbije Corona-jaar hard te verduren. Scholen moesten voortdurend schakelen en waren de hele tijd op zoek naar het evenwicht tussen zorg voor hun leerlingen en personeel enerzijds en volksgezondheid en veiligheid anderzijds. Afstandsonderwijs legde enkele kwetsbaarheden bloot die zorgen dat sommige kinderen het de dag van vandaag erg moeilijk hebben om volop mee te kunnen draaien in onze maatschappij. We willen dan ook een deel van onze opbrengst schenken aan de scholen van ons dorp want onze kinderen zijn de toekomst en verdienen de beste kansen.

Morris is door zijn vroeggeboorte volledig motorisch beperkt. Hij heeft een neurologische aandoening die de samenwerking tussen spieren en het centraal zenuwstelsel bemoeilijkt, genaamd periventriculaire leukomalacie. Wat allemaal vanzelfsprekend is voor een 6-jarige jongen,  is een  grote opdracht en uitdaging  voor deze kleine deugniet. 

VZW Morris Inclusief

 

Morris doet het geweldig met de vele beperkingen die hij heeft maar hij kan alleen maar zijn wonderlijke wilskracht blijven doordrijven en vooruit gaan door hem alle steun te bieden, van welke aard dan ook!

Wat voor ons vanzelfsprekend is : stappen, fietsen, spelen , slapen, eten, drinken, badje nemen, schrijven,…is voor Morris geen evidentie.

 

Voor al deze en nog zoveel meer activiteiten en zorgen heeft Morris extra persoonlijke ondersteuning, aangepaste apparaten en zelfs een aangepaste woning nodig. De vzw kan op heel veel steun rekenen en heeft dan ook de mogelijkheid om  andere zorgkindjes & zorgouders te helpen.

VZW Breathe for Noa

Noa Muysoms is geboren met de ongeneeslijke ziekte mucoviscidose. Patiënten met Muco kunnen moeilijk ademen door de taaie slijmen in de longen. Omdat de slijmen ook in de buik zitten, kan het eten ook niet goed verteren. Elke dag moet Noa zich urenlang verzorgen: een paar keren per dag aërosollen, kiné-oefeningen doen, een hoop pillen slikken en dat elke dag. Op de koop toe moet ze dikwijls naar het ziekenhuis. De ziekte gunt haar weinig tijd voor zichzelf.

In België zijn er zo’n 1000 kinderen en jongvolwassenen met Muco. Bovendien wordt er elke week opnieuw een kindje geboren met deze ongeneeslijke ziekte. Eén op 20 is drager van het defecte gen dat de aandoening veroorzaakt. 500.000 Belgen, die het niet eens weten, kunnen de erfelijke ziekte overdragen.

Het wetenschappelijk onderzoek vordert snel en dat geeft hoop. Maar voor de patiënten kan het niet snel genoeg.

Omdat Noa op heel veel steun kan rekenen wil ze graag iets terug doen. Met deze vzw heeft ze de mogelijkheid ook anderen te helpen. Het doel hiervan is geld te verzamelen en dit te doneren aan goede doelen die ons en Noa nauw aan het hart liggen.

bottom of page